صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما     English
لیست مقالات Abstracts List

« Received Abstracts »
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z All

Click on the column title, for viewing sorted list on abstract title , presenting author or scientific chapter
.برای مشاهده ليست مرتب شده بر اساس عنوان، ارائه كننده يا سرفصل علمی، روی عنوان هر ستون كليك نماييد

RowTitlePresenting AuthorScientific ChapterAffiliation
1 Epigenetics Elements in Genetic Counseling: the case of Personalized miRNAs Profile Banihashemi Kambiz تازه هاي ژنتيک و اختلالات شايع ژنتيک Department of Medical Sciences, Faculty of Sports Physical Education, ATU, Ministry of Science, Research and Technology, Tehran, Iran
2 بررسي شيوع و فراواني حذف انواع اگزون هاي بيماران مشكوك به بيماري دوشن مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا اصفهان ازسال 1390تا1397 Gholamrezapour Tahereh تازه هاي ژنتيک و اختلالات شايع ژنتيک Medical Genetics Laboratory, Alzahra University Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Patients with Sickle Cell genotype and normal phenotype:A Case Reprt Gholamrezapour Tahereh تازه هاي ژنتيک و اختلالات شايع ژنتيک Medical Genetics Laboratory, Alzahra University Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Investigation on application of Preimplantation genetic diagnosis in Charcot-MarieTooth disease Javadi Fatemeh تازه هاي ژنتيک و اختلالات شايع ژنتيک Mycology department of Pasture Institute Of Iran, Tehran, Iran
5 Genetics of limb malformation, how much do we know? A review with clinical examples. Kariminejad Ariana تازه هاي ژنتيک و اختلالات شايع ژنتيک Head of Clinical Genetic Department
6 New Treatments for Genetic Diseases Naghavi Gargari Bahar تازه هاي ژنتيک و اختلالات شايع ژنتيک Department of Basic Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences ,Tehran ,Iran
7 Genetic Linkage Analysis of DFNB77 and DFNB37 Loci in Autosomal Recessive Non-syndromic Hearing Loss Nejatizadeh Azim تازه هاي ژنتيک و اختلالات شايع ژنتيک Molecular Medicine Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran
8 Results of Next Generation Sequencing in patients referred to Medical Genetic Counselling Center of BandarAbbas Welfare Organization in past 18 Months Nikuei Pooneh تازه هاي ژنتيک و اختلالات شايع ژنتيک 1- Medical Genetic Counselling Center of Social Welfare Organization,BandarAbbas,Iran
9 An overview of preimplantation genetic diagnosis by next-generation sequencing technology Sadeghinia Farnaz تازه هاي ژنتيک و اختلالات شايع ژنتيک Drug applied research center, Tabriz medical university,Tabriz, Iran
10 Application of short tandem repeat markers in early diagnosis of chromosomal aneuploidies in aborted or stillborn fetus in Isfahan forensic department Seyed Forootan Farzad تازه هاي ژنتيک و اختلالات شايع ژنتيک Department of Cellular Biotechnology, Cell Science Research Center, Royan Institute for Biotechnology, ACECR, Isfahan, Iran
11 بررسی هتروزیگوسیتی مارکرهای SNP در ناحیه بالادست ژن HBA2 Alimohammadi bidhandi Sara تازه هاي ژنتيک و اختلالات شايع ژنتيک بخش ژنتیک، دانشکده علوم و فناوری نوین، واحد علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران / بخش پزشکی مولکولی، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، انستیتوپاستور ایران، تهران، ایران
12 بررسی هتروزیگوسیتی مارکرهای VNTR واقع در بالادست خوشه ژنی آلفا Azadmehr Sarah تازه هاي ژنتيک و اختلالات شايع ژنتيک بخش ژنتیک، دانشکده علوم و فناوری نوین، واحد شهر ری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
13 گزارش حذف انتهای بازوی کوتاه کروموزوم X در سیزده نفر از افراد مونث یک خانواده Ghaffariyan Nayereh تازه هاي ژنتيک و اختلالات شايع ژنتيک کلینیک چند تخصصی ژنتیک نسل امید
14 تشخیص قبل از تولد برای بیماری اپیدرمولیز بولوزا EB Ghavbesh Jassem تازه هاي ژنتيک و اختلالات شايع ژنتيک مرکز مشاوره ژنتیک اداره بهزیستی شهرستان اهواز
15 شناسایی جهش در دو دختر مبتلا به Congenital adrenal hyperplasia Ghavbesh Jassem تازه هاي ژنتيک و اختلالات شايع ژنتيک مرکز مشاوره ژنتیک اداره بهزیستی شهرستان اهواز
16 گزارش کلینیکی یک مورد موزائیسم تریزومی بازوی بلند کروموزوم8 Kashef Reyhaneh تازه هاي ژنتيک و اختلالات شايع ژنتيک کلینیک چند تخصصی ژنتیک نسل امید مشهد
17 Genetic analysis of an Iranian patient with Pseudo-TORCH syndrome Rostami Masoumeh تازه هاي ژنتيک و اختلالات شايع ژنتيک Genomic Research Center, Shahid Beheshti University
18 بررسی کیفیت زندگی افراد مبتلا به آلبنیسم در شهر تهران Saravani Hosein تازه هاي ژنتيک و اختلالات شايع ژنتيک انجمن نابینایان ایران
19 اثربخشی طرحواره‌درمانی بر کاهش طرحواره‌های ناسازگار در دانشجویان کم بینای آرپی Saravani Hosein تازه هاي ژنتيک و اختلالات شايع ژنتيک انجمن نابینایان ایران
20 بررسی ارتباط ازدواج فامیلی و اختلال شنوایی ارثی در استان چهارمحال­ و­بختیاری، شهرستان بروجن Seifipour Mohammad تازه هاي ژنتيک و اختلالات شايع ژنتيک کارشناس ارشد مشاوره ژنتیک، مرکز مشاوره ژنتیک امید، شهرستان بروجن، چهارمحال وبختیاری
21 Identification of disease-causing variant in an Iranian family with three siblings affected by recurrent episodes of coma by next generation sequencing Asadi Fatemeh بيماري هاي نرما سکولار Department of Genetic, Fars Science and Research Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran
22 Investigation of mutation sites on the type I neurofibromatosis gene that caused the mild, moderate, and severe phenotypes in three non-relative families with NF1 Ghadami Shirin بيماري هاي نرما سکولار Human Genetics Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran.·
23 Identification of unknown genes in undiagnosed neuromuscular disorders (NMD) by next generation sequencing (NGS) Mazaheri Neda بيماري هاي نرما سکولار 1) Department of Genetics, Faculty of Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran. 2) Narges Medical Genetics and Prenatal Diagnosis Laboratory,East Mihan Ave., Kianpars, Ahvaz, Iran.
24 بررسی شیوع و فراوانی انواع حذف های ژنی بیماران مشکوک به بیماری آتروفی عضلانی نخاعی (SMA ) مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا اصفهان از سال 1390 تا 1397 Nejati Omid بيماري هاي نرما سکولار آزمایشگاه تشخیص طبی بیمارستان 22 بهمن دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد مشهد
25 Genetic diagnosis of limb girdle muscular dystrophy type 2A Jazayeri Roshanak بيماري هاي نرما سکولار Department of Biochemistery, Genetic and Nutrition, Faculty of Medicine, AlborzUniversity of Medical Sciences, Karaj, Iran
26 GENETIC APPROACHES IN INBORN ERRORS OF METABOLISM: OWN EXPERIENCE, CURRENT STATE OF KNOWLEDGE AND PERSPECTIVES Akbari Mohammad Taghi احتلالات متابوليکي ارثي 1- Medical Genetics Department, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, 1411513116, Iran 2- Tehran Medical Genetics Laboratory, south Mofatteh Ave, Tehran, Iran
27 Study of causes of 1-59 year old children with genetic causes in the external department of Tabriz University of Medical Sciences in 2016 Ansari Masoumeh احتلالات متابوليکي ارثي child Expert in Deputy of Health of Tabriz University of Medical Sciences
28 Hematological parameters and red blood cell morphological abnormality of Glucose-6-Phosphate dehydrogenase deficiency co-inherited with thalassemia. Asadi Seyed ehsan احتلالات متابوليکي ارثي phd of Nursing, Esfahan Medical University, Esfahan, Iran.
29 Clinical and GAA gene mutation analysis in Iranian patients with Glycogen-storage disease type II Gharesouran Jalal احتلالات متابوليکي ارثي Division of Medical Genetics, Tabriz Children's Hospital, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
30 Insights into ethnic diversity of neuronal ceroid lipofuscinosis Hosseinzadeh Hassan احتلالات متابوليکي ارثي Division of Medical Genetics, Tabriz Children's Hospital, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
31 سندرم Hennekam: یک گزارش موردی Kalhorqom Naser احتلالات متابوليکي ارثي .گروه سلول های بنیادی مزانشیمال، جهاد دانشگاهی قم، قم-ایران
32 Prenatal Diagnosis of Congenital Malformations and Genetic Disorders Karoubi Nafise احتلالات متابوليکي ارثي 1Department of Molecular Cell Biology and Genetics, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran.
33 Detection of a rare case with Gyrate atrophy of the choroid and retina in Mazandaran Mahdavi Mohamad reza احتلالات متابوليکي ارثي Mazandaran University of Medical Sciences
34 Mucopolysaccharidosis Type IVA (Morquio Syndrome): A rare Case Report Mahdavi Mohamad reza احتلالات متابوليکي ارثي Thalassemia Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences
35 ختم بارداری پس از تشخیص بیماری ارثی جنین به کمک آزمایش NGS Ghavbesh Jassem احتلالات متابوليکي ارثي مرکز مشاوره ژنتیک اداره بهزیستی شهرستان اهواز
36 تعیین ناقل بودن یک زوج برای بیماری (Maple Syrup Urine Disease (MSUD Ghavbesh Jassem احتلالات متابوليکي ارثي مرکز مشاوره ژنتیک اداره بهزیستی شهرستان اهواز
37 Association between C677T polymorphism in methylenetetrahydrofolate reductase gene and thyroid cancer Mirsane SeyyedAlireza احتلالات متابوليکي ارثي Genetic Sciences Student, University Complex, Qom, IR Iran
38 Genetic study of the PAH locus in the Iranian population: familial gene mutations and minihaplotypes. Razipour Masoumeh احتلالات متابوليکي ارثي Department of Medical Genetics, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
39 A Novel Mutation in Aspartoacylase Gene; Canavan Disease Vaziri Mahrokh sadat احتلالات متابوليکي ارثي medical student, medicine faculty, iran university of medical science
40 Characterization of Niemann-Pick diseases genes mutation spectrum in Iran and identification of a novel mutation in SMPD1 gene Zahedi abghari Fateme احتلالات متابوليکي ارثي Department of Molecular Medicine, Biotechnology Research Center, Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran
41 نقش جهش در ژن HNF1A در بروز بیماری دیابت منطقه لار Zamani Zahra احتلالات متابوليکي ارثي MSc Genetic , Azad University , Fars, Jahrom
42 Molecular Study of Intellectual Disability Disorder: Recognition of a New Mutation in PIGG Gene Ahmadi shadmehri Aazam اختلالات تکاملي و نا تواني ذهني Prevention Development Affairs, Welfare Organization of South Khorasan
43 Identification of urinary metabolites that correlate with clinical improvements in children with autism treated with sulforaphane from broccoli. Asadi Seyed ehsan اوتيسم phd of Nursing, Esfahan Medical University, Esfahan, Iran.
44 Global Developmental Delay and Intellectual Disability Ashrafi Mahmoud reza اختلالات تکاملي و نا تواني ذهني Department of Pediatric Neurology , Children's Medical Center , Tehran University of Medical Sciences
45 Presentation of Copy Number Variation (CNV) analysis and Next Generation Sequencing (NGS) data in some Iranian Patients with Autism Spectrum Disorder (ASD): Benefits and Challenges Behjati Farkhondeh اوتيسم Genetics Research Centre, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
46 نقش مشاوره ژنتیک وتکنیک توالی یابی نسل جدید در تشخیص و پیشگیری از سندروم کورنلیا دلانژ Esmaeili Nooshin اختلالات تکاملي و نا تواني ذهني .دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان،ایران
47 ارزیابی ادراک شناختی کودکان مبتلا به بتا تالاسمی ماژور و همتایان سالم در حیطه های تفکر انتزاعی و سازماندهی بصری Homayouni Samaneh اختلالات تکاملي و نا تواني ذهني دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، گروه روان شناسی، شیراز، ایران.
48 ارزیابی عملکرد شناختی کودکان با و بدون بتاتالاسمی ماژور در حیطه های درک و فهم کلامی،سازماندهی ادراکی و رهایی از حواسپرتی Homayouni Samaneh اختلالات تکاملي و نا تواني ذهني دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، گروه روان شناسی، شیراز، ایران.
49 A Comparison of Intelligence Quotient in Children with and without β-Thalassemia Major Homayouni Samaneh اختلالات تکاملي و نا تواني ذهني Phd student of cilinical psychology, shiraz university, psychology department, shiraz, Iran
50 Diagnostic utility of multi-gene panels and comprehensive genomic tests in children & adolescents with syndromic intellectual disabilities Jamali Payman اختلالات تکاملي و نا تواني ذهني Aliakbar genetic counseling center, Shahrood welfare office, Shahrood, Iran
51 Novel EPG5-related Vici syndrome consisted with a stop gain mutation Moradi Mohsen اختلالات تکاملي و نا تواني ذهني Department of Medical Genetics, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
52 An Accessible Screening Method for Pre-diagnosing of Autism Spectrum Disorder Rahimi Maryam اوتيسم Genetic Research Center, University of Social and Welfare Rehabilitation, Tehran, Iran
53 Report of 3 cases with canavan disease in 2 relative family in Kerman Sahebalzamani Afsaneh اختلالات تکاملي و نا تواني ذهني kerman Welfare Organization
54 Report of 3 cases with canavan disease in 2 relative family in Kerman Sahebalzamani Afsaneh اختلالات تکاملي و نا تواني ذهني kerman Welfare Organization
55 Report of 3 cases with canavan disease in 2 relative family in Kerman Sahebalzamani Afsaneh اختلالات تکاملي و نا تواني ذهني kerman Welfare Organization
56 Report of 3 cases with canavan disease in 2 relative family in Kerman Sahebalzamani Afsaneh اختلالات تکاملي و نا تواني ذهني kerman Welfare Organization
57 Developmental issues in children: Delay and/or Regression Tavasoli Alireza اختلالات تکاملي و نا تواني ذهني Myelin Disorders Clinc, Pediatric Neurology Division, Children’s Medical Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
58 Developmental issues in children: Delay and/or Regression Tavasoli Alireza اختلالات تکاملي و نا تواني ذهني Myelin Disorders Clinic, Pediatric Neurology Division, Children’s Medical Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
59 developmental issues in children: Delay and/or Regression Tavasoli Alireza اختلالات تکاملي و نا تواني ذهني Myelin Disorders Clinic, Pediatric Neurology Division, Children’s Medical Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
60 PTEN Gene Mutations in Patients with Macrocephaly and Classic Autism: A Systematic Review Zahedi abghari Fateme اوتيسم Department of human genetic, Iran university of medical science, Tehran, Iran
61 Clinical approach to intellectual Disabilities Zamani Gholamreza اختلالات تکاملي و نا تواني ذهني pediatric Dep,Faculty of Medicine,Children;s Medical Center,Tehran Iran
62 شیوع بیش فعالی-کم توجهی (ADHD) در کودکان دبستانی و پیش دبستانی شهرستان آباده طی سال 1396-97 Emami Maryam اختلالات تکاملي و نا تواني ذهني سازمان بهزیستی شهرستان آباده
63 نقش وراثت دربروز اختلال طیف اوتیسم:مقاله مروری Ferdosi Farzaneh اوتيسم دانشگاه بهزیستی وتوانبخشی
64 Construction of a 3-layers network to identify the critical genes, micoRNAs and long noncoding RNAs in the Autism Ganji Maedeh اوتيسم Department of Genetics and Molecular Biology, Faculty of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
65 Construction of a 3-layers network to identify the critical genes, micoRNAs and long noncoding RNAs in the Autism Ganji Maedeh اوتيسم Department of Genetics and Molecular Biology, Faculty of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
66 پیشگیری از ناهنجاری های تکاملی و عقب ماندگی ذهنی ( MR) Golmohamadi Pegah اختلالات تکاملي و نا تواني ذهني سازمانم بهزیستی
67 معرفی مارکرهای ژنتیکی SNPs برای شناسایی بیماران اوتیستیک Hamidi Roya اوتيسم گروه علوم و زیست فناوری جانوری، دانشکده علوم و فناوری های زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
68 The prevalence of the down syndrome in children: a review article Hasanzadeh Lida اختلالات تکاملي و نا تواني ذهني Student research committee, Shiraz university of medical sciences, Shiraz, Iran
69 The prevalence of the autism in children: a review article Hasanzadeh Lida اوتيسم Student research committee, Shiraz university of medical sciences, Shiraz, Iran
70 case-management for patients with schizophrenia in sistan and baluchestan Hejazi Homa اختلالات تکاملي و نا تواني ذهني univercity of zahedan
71 Expanding the Clinical and Molecular Findings in a Patient with Cutis Laxa Nikfar Ali اختلالات تکاملي و نا تواني ذهني Imam Khomeini Genetic Counseling Center, Welfare Organization of Zanjan, Zanjan, Iran
72 novel non-frameshift deletion in KPTN gene causes Mental Retardation, autosomal recessive 41 Parvini Farshid اختلالات تکاملي و نا تواني ذهني Department of Cell and Molecular Biology, Faculty of Science, Semnan University, Semnan, Iran
73 بررسی تاثیر ازدواج فامیلی در بروز عقب¬ماندگی ذهنی در استان چهارمحال و بختیاری، شهرستان بروجن Rasouli Broujeni Shamisa اختلالات تکاملي و نا تواني ذهني کارشناس ارشد مشاوره ژنتیک، مرکز مشاوره ژنتیک امید، شهرستان بروجن، چهارمحال وبختیاری
74 Multi affected pedigree with congenital microcephaly: WES revealed PNKP gene mutation Razipour Masoumeh اختلالات تکاملي و نا تواني ذهني Department of Medical Genetics, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
75 آزمایش ژنتیک برای بیماران کم توان ذهنی Yadollahy Atefe اختلالات تکاملي و نا تواني ذهني آزمایشگاه ژنتیک و پاتوبیولوژی اریترون اصفهان
76 تاثیر عوامل محیطی واختلالات ایمنی در ایجاد رفتارهای اوتیستیک Zahedi abghari Fateme اوتيسم Department of human genetic, Iran university of medical science, Tehran, Iran
77 Advanced Molecular Technology Promises better management of inherited genetic disorders Alipour Olyaei Nasrin Other related topics Center for Comprehensive Genetic Services and Genomic Research Center-Shahid Beheshti University of Medical Sciences-Tehran-Iran
78 A Rare Case Of Short Stature ,Russell-Silver Syndrome Azimi Homeyra Other related topics D R.H.AZIMI CLINICAL GENETIC CENTER,PEDIATRICIAN,ARAK,IRAN
79 a Azimi Homeyra Other related topics a
80 Genetic counseling and prevention of disability Ghahremani Yaser Other related topics TUMS
81 Novel two deleterious variants in the DOCK8 gene identified in patients with hyper-IgE syndrome Gharesouran Jalal Other related topics Department of Medical Genetics, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
82 Case scenario of assorted DiGeorge with velocardiofacial syndromes, its detection through advanced molecular cytogenetics and proper genetic counselling Hayatigolkhatmi Kourosh Other related topics Academic Unit of Medical Genetics and Pathology, School of Medicine, Dentistry and Nursing, University of Glasgow, Glasgow, UK.
83 Diagnosis and proper genetic counselling for a complicated scenario of RCAD Hayatigolkhatmi Kourosh Other related topics Academic Unit of Medical Genetics and Pathology, School of Medicine, Dentistry and Nursing, University of Glasgow, Glasgow, UK.
84 Case report: members of a family with ADHD and t (2; 7) (q33; q31.2) karyotype Keshavarzi Fatemeh Other related topics 1Department of genetics, Faculty of Science, Sanandaj branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran 2Doctor Fatemeh Keshavarzi Genetic Counseling Center, Sanandaj, Iran
85 بررسي20 محصول سقط در خانواده هاي ايراني با ازدواج فاميلي و سابقه سقط مكرر با توالي يابي اگزوم Najafi Kimia Other related topics مرکز تحقیقات ژنتیک، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- مرکز پاتولوژی و ژنتیک کریمی نژاد نجم آبادی
86 Alazami Syndrome in two sisters with homozygous LARP7 variants: a Case Report Namiranian Parva Other related topics Kariminejad-Najmabadi Pathology & Genetics Center, Tehran Iran
87 مشاوره ژنتیک در انجام تستهای غربالگری سلامت جنین همراه با گزارش تحلیلی از 1378 آمنیوسنتز انجام شده Seyed Hassani Seyed Mohammad Other related topics مرکز ژنتیک پزشکی دکتر سید حسنی
88 نتایج یکساله اقدامات تشخیصی حین بارداری برای پیشگیری از تولد نوزادان مبتلا به بیماریهای ژنتیکی در شهرستان شاهرود Vahedi Afsaneh Other related topics Mana genetic counseling center, Shahrood, Iran
89 Founder effect of 6.5 kb deletion upstream of ATOH7 gene causes optic nerve aplasia (NCRNA) in Iranian population Yassaee Vahid R Other related topics Genomic Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
90 Founder effect of 6.5 kb deletion upstream of ATOH7 gene causes optic nerve aplasia (NCRNA) in Iranian population Yassaee Vahid R Other related topics Genomic Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
91 Molecular and Biochemical Aspects of Hypophosphatemic Rickets: An Updated Review Bakhshi Mohammad Hosein Other related topics Department of Human Genetics, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
92 TLR9 -1486 T/C polymorphism is related to the colorectal cancer in north Iran Darvishi Maryam Other related topics Islamic Azad University of Dezful, Dezful, Iran
93 Association of TGFB, but not IL10, single nucleotide polymorphisms with febrile seizures Fazelnia Faezeh Other related topics Madical Student, Medicine Faculty, Iran University of Medical sciences
94 The Importance of education the Principles of Genetics for the Student of TorbatHeydarieh University of Medical Sciences in 2016-2017 Iranifar Elmira Other related topics Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences.Torbat Heydariyeh,Iran
95 Study of chromosomal abnormalities in infertile and/ or spontaneous abortion couples in west of Iran Keshavarzi Fatemeh Other related topics 1Department of genetics, Faculty of Science, Sanandaj branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran 2Doctor Fatemeh Keshavarzi Genetic Counseling Center, Sanandaj, Iran


ورود اعضا
اخبار
گالری
نام کاربری :
کلمه عبور :
 
  کلمه عبور خود را فراموش کرده ام.
برگزارکنندگان و همکاران